Mitsubishi potentiometer KG74909

Mitsubishi OEM potentiometer KG74909
Copal JM45S 5K potentiometer 
JM45S is modified J45S potentiometer
for the impression pressure adjustment